א.מ.נ. בעלת היתר לבדיקות גז ראדון וקרינה מטעם המשרד להגנת הסביבה

חברת א.מ.נ. בעלת היתר מעודכן לשנת 2017 מטעם המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, א.מ.נ עומדת בכל התקנים וההנחיות מטעם המשרד להגנת הסביבה ומחזיקה בתקן האיכות הבין-לאומי ISO 9001:2008.