א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית בע"מ

א.מ.נ. מציעה שירותי קרינה וגז ראדון : בדיקות קרינה, בדיקות ראדון, מיגון קרינה ובדיקות סביבתיות, פתרונות גז ראדון