מתמחים בפתרונות לפינוי גזי קרקע

א.מ.נ. מציעה פתרונות מתקדמים לפינוי גזי קרקע ומשתמשת במערכות מתקדמות בפרויקטים שונים. * התקנת מערכת sub-slab ventilation – SSV לטיפול בגזי קרקע מסוג VOC. * התקנת מערכת לטיפול בגזי קרקע מסוג SSD Sub-slab Depressurization