fbpx

הושלם בהצלחה פרוייקט להתקנת מערכות גז ראדון במשרד הביטחון.

א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה השלימה בהצלחה פרוייקט רחב היקף למען משרד הביטחון. בפרוייקט שולבו מערכות חדישות ומשוכללות מתחום הראדון תוך שילוב מהנדסי החברה ועובדי החברה בשטח.

דילוג לתוכן