תו אמון הציבור

emonhatzibur
א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובדיקות סביבתיות בע"מ מחזיקה בתו אמון הציבור ומתחייבת להגינות עסקית ופיקוח קפדני.
א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובדיקות סביבתיות בע"מ  נמצאה ראויה לתו אמון הציבור וכך מבטיחה ללקוחותינו את השירות האמין והאיכותי ביותר.

בעלי תו אמון הציבור נמצאים בבקרה של אמון הציבור. התו מהווה הצהרה על רמת בטחון גבוהה באיכות השירות ונכונות לתקן ליקויים. אם העסק לא מטפל בתלונות לשביעות רצון הלקוחות ניתן לפנות בתלונה לאמון הציבור.

  תעודת תו אמון הציבור