מהו גז ראדון ואיך מטפלים בו? – הגז שנמצא בכל מבנה

גזי קרקע

סוגי מזהמים נדיפים בגזי קרקע

חומרים נדיפים אורגניים (VOC), אנאורגניים (כגון: כספית, סולפיד) וחומרים חצי נדיפים (S-VOC) בעלי משקל מוליקולרי נמוך שמקורם בקרקע ו/או מי תהום מזוהמים, מהווים סיכון לבריאות הציבור מאחר והם רעילים ובחלקם אף מסרטנים.

חומרים אלו כוללים מרכיבי דלקים, כגון: בנזן וכן פחמימנים מוכלרים, TCE, PERC, CCl4, וויניל כלוריד שמקורם בפעילות תעשייתית כגון שימוש בממסים.

להזמנת בדיקת קרינה וגז ראדון
ניתן ליצור קשר דרך הטופס הבא
או בטלפון: 09-7439917

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

חומרים אורגניים נדיפים יכולים להימצא בקרקע ובמי התהום בפאזות הבאות:

  • ספוחים על גבי הפאזה המוצקה – על גבי הפרקציה האורגנית בקרקע
  • מומסים בפאזה המיימית – במי תהום, בתמיסת הקרקע בתווך הלא-רווי ובקרקעגזי קרקע
  • בפאזה נוזלית לא-מיימית (NAPL) – עדשת דלק, תוצר חופשי של ממסים מוכלרים
  • בפאזה הגאזית בתוך הקרקע – הצטברות מזהמים נדיפים בחללים בין גרגרי הקרקע. בסקר גז קרקע נדגמת הפאזה הגאזית

חומרים נדיפים אורגניים (VOC), אנאורגניים (כגון: כספית, סולפיד) וחומרים חצי נדיפים (S-VOC) בעלי משקל מוליקולרי נמוך שמקורם בקרקע ו/או מי תהום מזוהמים, מהווים סיכון לבריאות הציבור מאחר והם רעילים ובחלקם אף מסרטנים.

חומרים אלו כוללים מרכיבי דלקים, כגון: בנזן וכן פחמימנים מוכלרים, TCE, PERC, CCl4, וויניל כלוריד שמקורם בפעילות תעשייתית כגון שימוש בממסים.

חומרים אורגניים נדיפים יכולים להימצא בקרקע ובמי התהום בפאזות הבאות:

  • ספוחים על גבי הפאזה המוצקה – על גבי הפרקציה האורגנית בקרקע
  • מומסים בפאזה המיימית – במי תהום, בתמיסת הקרקע בתווך הלא-רווי ובקרקע
  • בפאזה נוזלית לא-מיימית (NAPL) – עדשת דלק, תוצר חופשי של ממסים מוכלרים
  • בפאזה הגאזית בתוך הקרקע – הצטברות מזהמים נדיפים בחללים בין גרגרי הקרקע. בסקר גז קרקע נדגמת הפאזה הגאזית

הסעת גזי הקרקע וחדירתם לתוך המבנה

חדירת גזי הקרקע למבנים נגרמת עקב הפרשי טמפרטורות והפרשי לחצים בין המבנה לקרקע באיזור יסודות הבניין (עקב לחץ ברומטרי, תת-לחץ הנוצר בבניינים עקב תפעול מפוחים ומערכות אוורור).

קצב נדידת גזי קרקע לתוך מבנים קשה לחיזוי ותלוי בתנאי ותכונות תת-הקרקע, במאפייני החומרים המזהמים והאופן בו תוכנן, הוקם ומתוחזק הבניין (סידוק, יסודות בניין, קיום תשתיות מעבירות, כגון צנרת ביוב ומים וכד', פתחים).

כאשר גזי הקרקע חודרים למבנה הם מתערבבים עם אוויר תוך-מבני בתהליכי אוורור (ונטילציה) טבעיים ומכאניים. ריכוז גזים יכול להצטבר בתוך המבנה עד לריכוז המהווה סיכון בריאותי לשוהים במבנה.

יש להבחין בין מזהמים אורגניים נדיפים שיכולים להתפרק בקרקע לחומרים פחות מסוכנים, בהינתן תנאים אארוביים מתאימים, כגון פחמימני דלק מסויימים ובין מזהמים נדיפים שאינם פריקים גם בתנאים אארוביים.

תופעת חדירת גזי קרקע למבנים נפוצה בארה"ב ובמדינות נוספות בעולם וידועה בכינויה: Vapor Intrusion. ארה"ב מובילה בחקר התופעה ובהנחיות לדיגום, לבחינת הסיכון לבריאות האדם ובגיבוש הנחיות למיגון ואיטום מבנים (Vapor Intrusion Mitigation).
לראש הדף

הנחיות לתכנון ובניה באתר מזוהם

כדי להתמודד עם בעיית גזי הקרקע במבנים, פירסמה הרשות לאיכות הסביבה של עירית תל-אביב, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, הנחיות לתכנון ובניה באתר המזוהם. ההנחיות, יכולות לשמש כמודל להנחיות תכנון ובניה באתרים מזוהמים נוספים ואכן אומצו על ידי עיריית ירושלים.

דוח הנחיות למיגון (תכנון והקמה) של מבנים באתרים מזוהמים בגזי קרקע מעודכן כיום לפברואר 2007, ברגע שהוא יעודכן הוא יוצג בעמוד זה.