fbpx
אורח בלתי רצוי: איך מתמודדים עם גז הראדון?

רשיונות והיתרים

א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית בע"מ מוסמכת על ידי המשרד להגנת הסביבה בישראל לבדיקות ושירותי גז ראדון וקרינה.
א.מ.נ. מבטיחה ללקוחותיה איכות בינלאומית ומחזיקה בתקן ISO 9001:2008 מטעם מכון התקנים הישראלי.

Radiation

       היתר למדידות גז ראדון

Radiation

היתר למדידות קרינה בלתי מייננת בתדר רשת חשמל ושידור/סלולרי

tavteken

תו תקן איכות בינלאומי ISO 9001:2008

iso9001

International quality standard ISO 9001:2008

ניתן ליצור קשר דרך הטופס הבא או בטלפון: 09-7439917