רשיונות והיתרים

א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית בע"מ מוסמכת על ידי המשרד להגנת הסביבה בישראל לבדיקות ושירותי גז ראדון וקרינה.
א.מ.נ. מבטיחה ללקוחותיה איכות בינלאומית ומחזיקה בתקן ISO 9001:2008 מטעם מכון התקנים הישראלי.

Radiation

       היתר למדידות גז ראדון

Radiation

היתר למדידות קרינה בלתי מייננת בתדר רשת חשמל ושידור/סלולרי

tavteken

תו תקן איכות בינלאומי ISO 9001:2008

iso9001

International quality standard ISO 9001:2008

emonhatzibur

             תו אמון הציבור