אורח בלתי רצוי: איך מתמודדים עם גז הראדון?

רשיונות והיתרים

א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובריאות סביבתית בע"מ מוסמכת על ידי המשרד להגנת הסביבה בישראל לבדיקות ושירותי גז ראדון וקרינה.
א.מ.נ. מבטיחה ללקוחותיה איכות בינלאומית ומחזיקה בתקן ISO 9001:2015 מטעם מכון התקנים הישראלי.