חיזוי קרינה

חיזוי וסימולצית קרינה

חיזוי קרינה (סימולציה) מרשת חשמל ותדר הרדיו (ELF / RF)

בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו-2006 לא יקים אדם מקור קרינה (חדר שנאים, מתח נמוך וכו'), אלא אם כן בידו היתר הקמה.
על מנת לקבל היתר הקמה ו/או היתר בניה יש להגיש לרשויות חוות דעת (סימולציה) ולחשב את רמת הקרינה הצפויה ממתקני החשמל.

"נכון לתחילת שנת 2011 אין תקן שקובע סף לעוצמת השדה המגנטי. קיימות המלצות לסף של 2000 מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח (חשיפה רגעית). קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים לפי סף לחשיפה ממושכת ממוצעת של עד שני מיליגאוס. בשלב זה מטפלים במתקני חשמל קיימים לפי סדר עדיפויות במתקנים הגורמים לחשיפה ממוצעת מעל ארבעה מיליגאוס.

להזמנת בדיקת קרינה וגז ראדון
ניתן ליצור קשר דרך הטופס הבא
או בטלפון: 09-7439917

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת ואחת ממטרותיו העיקריות היא למזער ככל האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בניה בגלל הקרינה. רמת השדה האופיינית אינה עולה על 0.4 מיליגאוס." (מתוך הנחיות המשרד להגנת הסביבה)

סימולציית קרינה

מדוע לבצע אומדן קרינה (סימולציית קרינה)?

כאשר מעוניינים להקים מתקן חשמל במבנה חשוב לתכנן את מיקומו מראש. ניתן למנוע חשיפה מסוכנת לקרינה ממתקן החשמל בעתיד וכך למנוע חשיפה מעל הסף המותר.
המטרה של אומדן הקרינה (סימולציית קרינה) לבחון אם חדר השנאים, לוח חשמל ו/או כל מתקן אחר המתוכנן במבנה עלול  לפלוט בעתיד קרינה מעל הסף המותר.
מהנדסי חברת א.מ.נ בעלי ניסיון רב בתחום הקרינה, מבצעים שירותי חיזוי קרינה (סימולציית קרינה) מרשת החשמל באמצעות תוכנות סימולציה לאומדן קרינה מתקדמות:

  • חיזוי קרינה (סימולציה) מחדרי שנאים, לוחות חשמל, אנטנות סלולאריות  ומתקני שידור.
  • הכנת בקשות להיתר הקמה והפעלה למשרד להגנת הסביבה. והיתר בניה לרשויות התכנון.
  • יעוץ, תכנון , מפרט טכני, כתב כמויות ופיקוח עליון במקומות בהם יש להתקין מיגון קרינה.
  • תכנון מערכות מיגון קרינה מורכבות  בפרויקטים גדולים.